Jan. 13, 2020

Financiranje inovativnog projekta putem EU natječaja „Inovacije novoosnovanih MSP – faza II“

 

 

EU PROJEKT

Financiranje inovativnog projekta putem EU natječaja „Inovacije novoosnovanih MSP – faza II“

 

Naziv projekta: Inovativni proizvod za automatizaciju videopraćenja Multi Cam Remote Controller tvrtke Sport Video d.o.o.“  ref. oznaka: KK.03.2.2.04.0196

Opis projekta: SPORT.VIDEO je inovativna globalna platforma za online emitiranje sportskih događanja koja djeluje u +30 zemalja širom svijeta bazirana na EU patentu. Sport Video d.o.o. razvija inovativni sustav odnosno proizvod koji omogućuje snimanje, produkciju, distribuciju i marketing kratkih sportskih sadržaja zahvaljujući patentiranoj video tehnologiji. Cilj projekta je prilagodba i lansiranje inovativnog MultiCam Remote Controller sustava kao proizvoda/usluge s visokom dodatnom vrijednošću. Tvrtka će projektom učvrstiti poziciju na hrvatskom tržištu te moći širiti svoje poslovanje i na međunarodnom/globalnom tržištu. MultiCam Remote Controller sustav omogućit će ciljanim skupinama odnosno svim vrstama sportskih organizacija iz nižih liga automatizirano snimanje sportskih događanja u realnom vremenu s više uređaja a uz niske troškove tehnologije, čime direktno potičemo i popularizaciju sporta.

Vrijednost projekta: 1.691.375,04 HRK

Intenzitet potpore: 83,9999986%

Bespovratna sredstva: 1.379.209,91 HRK

Razdoblje trajanje projekta: 18 mjeseci - u razdoblju od 1. listopada 2019. do 1.travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Matuš Parizek ([email protected])

Više o EU fondovima saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

EU FUNDED PROJECT

 

Financing the innovative EU project through the Call for Proposals „Innovation of newly established SMEs – phase II“

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Project entitled „Innovative product for video automation Multi Cam Remote Controller – Sport Video Ltd" ref. design.: KK.03.2.2.04.0196

Short description of the project: SPORT.VIDEO is an innovative global online broadcasting platform operating in +30 countries worldwide based on  EU patent. Sport Video d.o.o. develops an innovative system - product that enables recording, production, distribution and marketing of short sports content through patented video technology. The goal of the project is to customize and launch the innovative MultiCam Remote Controller system as a product / service with high added value. The project will strengthen Sport Video d.o.o. position in the Croatian market and enable expanding its operations in the international / global market. The MultiCam Remote Controller system will enable target groups or all types of lower-level sports organizations to automatically record real-time sports events from multiple devices at low technology costs, thereby directly encouraging the popularity of sports.

Total value of the project: 1.691.375,04 HRK

Intensity of support: 83,9999986%

Amount co-financed by the European Union: 1.379.209,91 HRK

Period of project implementation: 18 months in the period from 1 October 2019 to 1 April 2021.

Contact person: Matuš Parizek ([email protected])

Find out more about EU funds: https://strukturnifondovi.hr/

 

Find out more about OP Competitiveness and Cohesion: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

LOGO_EU.png